Limes ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous / Limes’ extraordinary general meeting

(In English below)


Limes ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään sunnuntaina 25.9.2022 klo 14:00 alkaen Klusterin kokoushuoneessa osoitteessa Leppäsuonkatu 11. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Limeksen jäsenet, ja kokoukseen on myös mahdollista osallistua etänä Zoom-alustalla. Linkki kokoukseen lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. 


Kokouksessa mahdolliset äänestystilanteet, jotka muuten toteutettaisiin suljetulla lippuäänestyksellä, tapahtuvat Opavoten (opavote.com) välityksellä sähköisesti. Tätä varten tarvitsemme kokoukseen osallistuvien äänioikeudellisten sähköpostiosoitteet etukäteen, myös paikan päällä osallistuvien. Tarvitset myös laitteen, jolla pääset äänestämään, vaikka osallistuisitkin paikan päällä. Käytämme sähköpostiosoitteita vain ja ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin, emmekä säilytä niitä kokouksen jälkeen. Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään torstaihin 22.9.2022 klo 23:59 mennessä alla löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta, jotta ehdimme tarkistamaan jäsenyyden ajoissa. 


Esityslista sekä ilmoittautumislomake löytyvät alta. Mahdollisissa kysymyksissä ja muissa tiedusteluissa ole rohkeasti yhteydessä sähköpostitse tinja.seppala@helsinki.fi. Ilmoittautumislomake: https://forms.gle/LgTKUdwtZj8yNuy26

———————-

Limes’ extraordinary general meeting is held on September 25th at 2:00 pm at Klusteri meeting room (Leppäsuonkatu 11). All members of Limes are welcome to attend the meeting and it is also possible to attend the meeting remotely via Zoom. The Zoom link will be sent to those who register to the meeting via the given Forms-link. The Zoom information will be sent after the end of the registration period.


Possible voting situations at the meeting, which would be carried out by closed ballot, are organized by Opavote (opavote.com) electronically. For this reason, we need email addresses of those attending to the meeting in advance (including those attending at Klusteri). All members of Limes have a right to vote at the meeting. You also need a device that allows you to vote, eventhough attending the meeting at Klusteri. We will only use the email addresses for this purpose and we will not retain them after the meeting. Please register for the meeting by Thursday, September 22 at 23:59, so we will manage to check the statuses of memberships on time.


You can find the agenda of the meeting and the registration form below.If you have any questions or other inquiries, please feel free to contact by email tinja.seppala@helsinki.fi. Registration form: https://forms.gle/LgTKUdwtZj8yNuy26

——————-

Ylimääräinen yhdistyksen kokous / An extraordinary general meeting

Aika/Time: Sunnuntai 25.9.2022 klo 14:00 / Sunday 25.9.2022 at 2:00 pm

Paikka/Place: Klusterin kokoushuone, Leppäsuonkatu 11 & Zoom / Klusteri meeting room, Leppäsuonkatu 11 & Zoom

Esityslista / Agenda

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen työjärjestyksen valinta
  • Kokouksen puheenjohtajan valinta
  • Kokouksen sihteerin valinta
  • Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Toisen lisätalousarvion vahvistaminen
 7. Muut esille tulevat asiat
 8. Kokouksen päätös