Limes ry:n sääntömääräinen syyskokous 2022 // Statutory fall meeting of Limes ry 2022

Limes ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 22.11.2022 klo 17:00 alkaen Klusterin kerhotilassa osoitteessa Leppäsuonkatu 11. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Limeksen jäsenet, ja kokoukseen on mahdollista osallistua etänä Zoom-alustalla. Linkki kokoukseen sekä kokouksessa käsiteltävät dokumentit lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.


Kokouksessa mahdolliset äänestystilanteet, jotka muuten toteutettaisiin suljetulla lippuäänestyksellä, tapahtuvat Opavoten (opavote.com) välityksellä sähköisesti. Tätä varten tarvitsemme kokoukseen osallistuvien äänioikeudellisten sähköpostiosoitteet etukäteen, myös paikan päällä osallistuvien. Tarvitset myös laitteen, jolla pääset äänestämään, vaikka osallistuisitkin kokoukseen paikan päällä. Käytämme sähköpostiosoitteita vain ja ainoastaan tähän tarkoitukseen, emmekä säilytä niitä kokouksen jälkeen. Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään sunnuntaihin 20.11.2022 klo 12 mennessä, jotta ehdimme tarkistamaan jäsenyyden ajoissa. 

Ilmoittautumislomake: https://forms.gle/VBw17sb7umDM4YSN6The statutory fall meeting of Limes ry is held on November 22nd at 5 p.m. at Klusteri Clubroom (Leppäsuonkatu 11). All members of Limes are welcome to attend the meeting and it is possible to attend the meeting remotely via Zoom. The Zoom link and the meeting documents will be sent to those who register to the meeting via the given Forms-link. The Zoom information will be sent after the end of the registration period.


Possible voting situations at the meeting which would be carried out by closed ballot are organized by Opavote (opavote.com) electronically. For this reason, we need email addresses of those attending to the meeting in advance (including those attending at Klusteri). All members of Limes have a right to vote at the meeting. You also need a device that allows you to vote, eventhough you are attending the meeting at Klusteri. We will only use the email addresses for this purpose and we will not retain them after the meeting. Please register for the meeting by Sunday 12:00 o’clock, November 20th, so we will manage to check the statuses of memberships in time.


Registration form: https://forms.gle/VBw17sb7umDM4YSN6Esityslista / Agenda

Sääntömääräinen syyskokous 2022 / The statutory fall meeting 2022

Aika/Time: Tiistai 22.11.2022 klo 17:00 / Tuesday 22.11.2022 at 5 p.m.

Paikka/Place: Klusterin kerhotila / Klusteri Clubroom (Leppäsuonkatu 11) & Zoom

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen työjärjestyksen valinta
  1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
  2. Kokouksen sihteerin valinta
  3. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Jäsen- ja liittymiskausimaksun päättäminen
 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023
 7. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023–2024
 8. Ympäristösuunnitelma 2023–2024
 9. Talousarvio vuodelle 2023
 10. Hallituksen 2023 valinta
  1. Puheenjohtajan valinta
  2. Taloudenhoitajan valinta
  3. Hallituksen muiden jäsenten valinta
 11. Vuoden 2023 sijoitusvaliokunnan valinta
 12. Vuoden 2023 Limeksen appron pääkoordinaattorin valinta
 13. Vuoden 2023 toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
 14. Muut esille tulevat asiat
 15. Kokouksen päätös