Limes ry on Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Limes edustaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoita.

Seuraa meitä:
Facebook
Instagram

Liity sähköpostilistalle: https://limes.fi/mailman/listinfo/jasenet_limes.fi

Hallitus 2022:
Tinja Seppälä (puheenjohtaja, alumnivastaava, approvastaava)
Jesse Turpeinen (varapuheenjohtaja, fuksikeisari, opintovastaava)
Toivo Nurkka (taloudenhoitaja, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaava, saunavastaava, fuksileirivastaava)
Kia Mattila (sihteeri, tuutorivastaava, häirintäyhdyshenkilö, risteilyvastaava)
Anna Satokari (jäsensihteeri, postitusvastaava, ensiapuvastaava)
Inka Haapaniemi (jäsensihteeri, toimisto- ja postitusvastaava, tuutorivastaava, risteilyvastaava)
Janna Kiuru (Matlu- ja klusterivastaava, bilevastaava, häirintäyhdyshenkilö, laulunjohtaja, juomavastaava)
Matias Onnelainen (bilevastaava, fuksileirivastaava)
Maria Tuomola (ympäristövastaava, fuksileirivastaava, valokuvaaja, risteilyvastaava)
Vitaliy Gurov (KV-vastaava)
Lauri Hatakka

Virkailijat 2022:
Aili Joutsela (julkaisusihteeri, vuosijuhlamestari)
Saija Weman (häirintäyhdyshenkilö, ympäristövastaava, somevastaava)
Nette Hämäläinen (liikuntavastaava, somevastaava)
Oona Hämäläinen (liikuntavastaava)
Kalle Heinonen (fuksileirivastaava)
Tuija Innanen (alumnivastaava)
Joel Sandberg (juomavastaava)

Appron pääkoordinaattori: Jasmine Lindelöf

Ota yhteyttä:

hallitus@limes.fi
puheenjohtaja@limes.fi
varapuheenjohtaja@limes.fi
sihteeri@limes.fi
taloudenhoitaja@limes.fi

tiedotus@limes.fi
fuksivastaava@limes.fi
myynti@limes.fi (kirjat, haalarimerkit)
party@limes.fi (tapahtumat)
vuosijuhla@limes.fi
hairintayhdyshenkilo@limes.fi

Limeksen approon liittyvissä asioissa ota yhteyttä approtiimiin: appro@limes.fi

Käyntiosoite (Exactum, toimisto):
Pietari Kalmin katu 5
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Y-tunnus: 0213579-3

Yhdistyksen säännöt

Häirintäyhteydenottolomake: https://forms.gle/kA2MeYktzaYiWwDs7